เกี่ยวกับเรา

Lorem Ipsum เป็นเพียงข้อความจำลอง

เกี่ยวกับ AccountFirst

AccountFirst เกิดจากการมองเห็นปัญหาของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ขาดความเข้าใจในการทำบัญชี รวมไปถึง การจ้างพนักงานบัญชีสักคน มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และการประสานงานกับนักบัญชีค่อนข้างลำบาก เนื่องจากอยู่กันคนละแพลตฟอร์ม

ดังนั้นเราจึงรวมทั้งโปรแกรมบัญชี และนักบัญชีไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารบัญชีของธุรกิจขนาดเล็ก

เริ่มต้น
เครื่องมือการจัดการธุรกิจ

คำนวณโดยอัตโนมัติ
สิ่งสำคัญ

เรียนรู้เมื่อคุณทำกำไร

AccountFirst มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดโปรแกรมของเรา เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารธุรกิจขนาดเล็กในทุกๆ มิติต่อไป